Komt uw onderneming in aanmerking voor de WBSO-subsidie?

De Nederlandse overheid stimuleert bedrijven die zich bezighouden met technologische vernieuwing door middel van een fiscale stimuleringsregeling. Deze regeling, de WBSO, is bedoeld voor iedere onderneming in Nederland, van midden- en kleinbedrijf tot multinational, van starter tot familiebedrijf. De WBSO compenseert een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Wij staan u graag ter zijde bij de aanvraag.