Verlaging vennootschapstarief vanaf 2019

Vanaf 2019 wordt het vennootschapsbelastingtarief stapsgewijs verlaagd.  Vpb-tarief 2019: 19% over de eerste 200.000, 24% over het meerdere Vpb-tarief 2020: 17,5% over de eerste 200.000, 22,5% over het meerdere Vpb-tarief 2021: 16% over de eerste 200.000, 21% over het meerdere  Lees verder

Handhaving wet DBA verder uitgesteld tot 1 juli 2018

De handhaving van de wet DBA is verder uitgesteld. Opdrachtgevers en zzp'ers krijgen tot 1 juli 2018 geen naheffingen en boetes. Huurt u als opdrachtgever een zzp'er in? En constateert de Belastingdienst achteraf dat er sprake is van een dienstbetrekking? Dan krijgt u tot in ieder geval 1 juli 2018 geen naheffingen en boetes, tenzij u ... Lees verder

Maatregelen miljoenennota 2017

Dinsdag 20 september 2016 is de miljoenennota 2017 gepresenteerd. Enkele maatregelen uit de miljoenennota 2017 zijn:  Vrijstelling schenkbelasting ten behoeve van de eigen woning                                               ... Lees verder

Gunstige regeling voor pensioen in eigen beheer op komst!

Het kabinet heeft een voorstel gepresenteerd met betrekking tot de toekomst van het pensioen in eigen beheer. Dit voorstel komt samengevat neer op het volgende: verbod op pensioenopbouw vanaf 1 januari 2017; mogelijkheid van afstempeling van commerciele balanswaarde pensioenverplichting naar fiscale waarde; mogelijkheid afkoop ... Lees verder

Betere bescherming erfgenamen tegen onverwachte schuld uit erfenis

Aanvaarden van erfenis Als u meteen weet dat u de erfenis wilt aanvaarden, kunt u de erfenis zuiver aanvaarden. U kunt hiervoor een verklaring van zuivere aanvaarding afleggen bij de griffie van de rechtbank. Dit hoeft niet. Ook door het opruimen van bezittingen van de overledene en het betalen van zijn openstaande rekeningen, heeft u volgens ... Lees verder

In dienst nemen van Aow-gerechtigde werknemers wordt aantrekkelijker

Per 1 januari 2016 gaat de Wet werken na de Aow-gerechtigde leeftijd in. Dat betekent dat de werkgever de volgende voordelen heeft met betrekking tot Aow-gerechtigde werknemers: bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer hoeft de werkgever nog maar maximaal 13 weken het loon door te betalen (in plaats van de huidige 2 jaar); De werkgever ... Lees verder

Terugstorten inleg lijfrentespaarrekening zonder fiscale gevolgen

De staatssecretaris biedt de mogelijkheid om de te hoge inleg op de lijfrentespaarrekening zonder fiscale gevolgen terug te laten betalen. Onder een te hoge inleg wordt verstaan het deel van het overgemaakte bedrag dat hoger is dan de aftrekruimte  (jaarruimte en/of reserveringsruimte) in het desbetreffende jaar.   De financiele ... Lees verder

Alternatief voor Var-verklaring: modelovereenkomsten voor opdrachtgever en Zzp'er

De Var-verklaring gaat verdwijnen. Met het alternatief wat de staatssecretaris voor ogen heeft kunnen opdrachtgevers in één keer zekerheid vooraf krijgen als ze meerdere zzp'ers contracteren voor hetzelfde werk.  Ook voor zzp'ers dalen de administratieve lasten: zij hoeven straks geen Var-verklaring meer aan te vragen ... Lees verder

Btw-ondernemer met zonnepanelen?

Als u regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energiebedrijf, merkt de Belastingdienst u aan als Btw-ondernemer. Van een vergoeding is sprake als u van uw energiebedrijf een bedrag betaald krijgt voor de door u (via uw zonnepanelen) aan uw energiebedrijf geleverde stroom.  Om de Btw op de aanschaf van zonnepanelen terug te krijgen, ... Lees verder

Btw-nummer op factuur en website

Ondernemers hoeven hun Btw-nummer niet op de factuur te vermelden bij verkopen aan particulieren. Hebt u als ondernemer een web-site? Dan bent u verplicht uw Btw-nummer daarop te vermelden!  Lees verder

Tijdelijk 6% Btw-tarief bij renoveren en herstellen van woningen

Vanaf 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 geldt het lage 6% Btw-tarief op de arbeidskosten bij het renoveren en herstellen van woningen die ouder zijn dan 2 jaar. Dit geldt ook voor de arbeidskosten bij aanleg en onderhoud van tuinen. Bepalend voor de toepassing van het 6%-tarief is het moment waarop de dienst is afgerond.  Lees verder

Nieuwe regels voor hypotheekrenteaftrek

Vanaf volgend jaar gelden nieuwe regels voor de aftrek van hypotheekrente voor leningen die op of na 1 januari 2013 worden gesloten. De betaalde rente voor deze leningen is dan alleen nog aftrekbaar als die in 30 jaar volledig en ten minste volgens een annuïtair aflossingsschema wordt afgelost. Voor het ophogen van een bestaande hypotheek geldt ... Lees verder

Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht

Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht aangenomen. Met dit wetsvoorstel wordt het eenvoudiger een besloten vennootschap (BV) op te richten. Daarnaast wordt ook de geschillenregeling op een aantal punten verbeterd. Met dit voorstel krijgen aandeelhouders meer vrijheid voor ... Lees verder

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik auto van de zaak

Werknemers die een auto van de werkgever tot hun beschikking hebben en ondernemers met een bestelauto kunnen door middel van het formulier 'uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' aangeven dat zij niet privé rijden met de auto. Als u in een kalenderjaar al meer dan 500 kilometer privé hebt gereden kunt u deze verklaring niet ... Lees verder

Btw privé gebruik auto

Bent u ondernemer een hebt u een personenauto of een bestelauto die behoort tot het ondernemingsvermogen (auto van de zaak)? U mag de Btw op de aanschaf van de auto, het onderhoud en brandstof als voorbelasting aftrekken.   Kilometerregistratie bijhouden of niet? Als deze auto door u of uw personeel ook in privé wordt gebruikt, ... Lees verder

Lunchritten van het werk naar huis zijn ook woon-werk verkeer

De Hoge Raad heeft onlangs in een uitspraak de uitspraken van lagere rechterlijke instanties bevestigd. Niet alleen de ritten van de DGA tussen zijn woning en het werk die worden gemaakt om op het werk werkzaamheden te verrichten en de ritten die hij van zijn werk naar zijn woning maakt aan het einde van de werkdag, zijn woon- werkverkeer voor de ... Lees verder

Aftrek Btw i.v.m. aanschaffing onroerend goed en privé gebruik

Vanaf 1 januari 2011 zijn de regels voor de aftrek van Btw dat betrekking heeft op de aanschaffing van onroerend goed dat zowel zakelijk (in de onderneming) als privé wordt gebruikt, veranderd. Slechts die Btw is aftrekbaar die betrekking heeft op het gebruik van het onroerend goed voor (Btw belastbare) zakelijke handelingen. Stel dat ... Lees verder

Extra belastingaftrek voor ondernemers!

Vanaf 1 januari 2012 treedt er een nieuwe stimuleringsregeling voor ondernemers in werking. Het gaat om de RDA (Research and Development Aftrek). De RDA is een extra aftrekpost voor ondernemers die investeren in innovatie. U moet hierbij denken aan investeringen in machines, materialen of het inhuren van kennis.   Hoe werkt de RDA? R&D ... Lees verder

Overgangregeling verkrijging bloot eigendom ouderlijke woning voor 1 januari 2010

De staatssecretaris van Financien heeft aangegeven dat er een overgangregeling zal komen voor de Erfbelasting voor de gevallen waarbij het bloot eigendom van de ouders in het verleden (voor 1 januari 2010) is overgedragen aan de kinderen, waarbij de ouders het vruchtgebruik van die woning hebben voorbehouden. Huidige situatie: In het ... Lees verder

Kan de Btw op drank en eten worden afgetrokken?

Als ondernemer kunt u niet alle Btw over uw inkopen als voorbelasting in aftrek brengen in de aangifte Btw. Sommige kosten die u maakt als ondernemer, hebben een dusdanig privé-element dat aftrek niet is toegestaan. Dat geldt bijvoorbeeld bij de Btw over drinken en eten. U kunt de Btw in de volgende gevallen niet in ... Lees verder

Hogere boetes misbruik toeslagen

Het kabinet verhoogt de boetes wanneer burgers misbruik maken van de toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget). Zo wordt de maximale boete voor het niet of te laat verstrekken van gegevens of inlichtingen verhoogd van € 1.500 naar € 4.920.  Lees verder

Woningmarkt gestimuleerd

De regering neemt een aantal maatregelen om de woningmarkt te stimuleren. De woningmarkt heeft nog steeds last van de kredietcrisis. Door de getroffen maatregelen wordt aan de woningmarkt en de (woning)bouwsector een extra impuls gegeven. De voorgestelde maatregelen zijn: 1) LAGER BTW TARIEF voor renovatie en herstel ... Lees verder

Vier tijdelijke contracten voor werknemers jonger dan 27

Werkgevers mogen werknemers voortaan achtereen vier tijdelijke contacten aanbieden aan de werknemer alvorens de werknemer in vaste dienst te nemen. Dit geldt overigens alleen voor werknemers die jonger zijn dan 27 jaar. Deze maatregel duurt tot eind 2011.  Lees verder

Personeelsfeestje!

Personeelsfeesten die de werkgever voor de werknemers organiseert, zijn nu nog vrij te verstrekken voor de loonheffing. Dat betekent dat er over de waarde van het personeelsfeest die toerekenbaar is aan de individuele werknemer géén loonheffing is verschuldigd. Voorwaarde voor deze onbelaste verstrekking is wel dat er sprake is van een ... Lees verder

Kwartaalaangifte BTW met een jaar verlengd!

BTW - ondernemers kunnen ervoor kiezen om over het jaar 2010 btw-aangifte per kwartaal te doen in plaats van btw - aangifte per maand. Ondernemers doen meestal aangifte per maand indien het totaal te betalen btw - bedrag in een kwartaal meer dan € 15.000 bedraagt. Vanwege de economische crisis mogen veel ondernemers die per kwartaal meer dan ... Lees verder

Verruiming regeling tijdelijke willekeurige afschrijving

De staatssecretaris van Financien heeft een regeling in het leven geroepen in verband met de huidige economische crisis waardoor ondernemers versneld kunnen afschrijven op investeringen. De ondernemer kan over investeringen in 2009 en 2010 maximaal 50% van het investeringsbedrag afschrijven in een jaar. Er zijn bepaalde investeringen uitgesloten ... Lees verder