Advies

De Leeuw Administratie & Belastingadvies verstrekt adviezen op maat. Wij verstrekken adviezen die bij de klant een fiscaal en financieel voordeel opleveren. Iedere persoon of organisatie is uniek en vraagt een unieke benadering. Wij geven u een aantal mogelijke zaken waar wij een advies voor kunnen verstrekken:

Vermogensplanning

Door het juist en vakkundig plannen van uw vermogen verkrijgt u al gauw een fiscaal en financieel voordeel. De huidige belastingwetgeving is ingewikkeld en moeilijk te doorgronden voor leken. Daarnaast verschijnt er dagelijks nieuwe jurisprudentie (rechtspraak) rondom fiscale en juridische geschillen. Wij zijn echter op de hoogte van de huidige wetgeving, jurisprudentie en actualiteit en passen de kennis die wij daaruit putten toe in uw specifieke situatie. Een goed fiscaal advies levert u gegarandeert voordeel op!

Estate planning

Bij het woord estate planning is het voor u misschien niet direct duidelijk wat dat betekent. Estate is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate planning wil zeggen dat er een plan (planning) wordt opgesteld waarmee u uw vermogen zo voordelig mogelijk binnen de bestaande juridische grenzen aan één of meerdere personen of organisaties wilt overdragen.

Indien u met betrekking tot uw nalatenschap niets regelt, is het namelijk vaak zo dat de Belastingdienst een groot gedeelte van uw nalatenschap bij uw overlijden opeist door middel van de Erfbelasting. Daarnaast letten wij op de juridische aspecten en uw financiele afhankelijkheid. Wij adviseren u om tijdens uw leven al na te denken over de gevolgen voor uw vermogen op het moment van uw overlijden. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht ziet op handelingen van personen (werkgevers en werknemers) die erop gericht zijn een bepaald rechtsgevolg in het leven te roepen: de arbeidsovereenkomst. Het arbeidsrecht ziet op het proces van totstandkoming van de arbeidsovereenkomst en de gevolgen (rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers) die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien. U kunt ons kantoor raadplegen voor advies of ondersteuning bij de toepassing van het arbeidsrecht.